Make your own free website on Tripod.com

Kaunseling Maya Ramlan Hamzah

Profil Kaunselor Anda

Laman Utama
Profil Kaunselor Anda
Nyatakan Pemasalahan Anda (Emel/Chat)
Artikel & Pautan
FAQ (Pertanyaan)
Berikan Pendapat dan Cadangan Anda

Disclaimer:
Apa-apa iklan yang wujud di dalam laman ini kepunyaan tripod.com. Ia tiada kaitan dengan laman web kaunseling maya ini.
Pengurus Laman.

ramlan3.jpg

Nama Kaunselor:

Dr Ramlan Hamzah (Kaunselor Berdaftar No: KB02105)

 

Pendidikan:

SR Undang Rembau, NS. (UPSR), 1967-73

SM Tinggi, Muar, Johor (LCE, MCE), 1973-77

SM Tengku Besar, Tampin, NS. (STPM), 1980

Maktab Perguruan Ilmu Khas, KL (Pendidikan Seni - Sijil Guru), 1981-83

 

Pengalaman Kaunseling:

a.       Kaunseling Bersemuka Secara Individu dan Kelompok (20 tahun)

b.      Kaunseling Melalui Telefon sejak 1992 – kini (2011)

c.       Kaunseling Melalui E-mel dan Chat 2005 – kini (2011)

 

Kerjaya:

a.       Guru Bimbingan di SM Jeram Kuala Selangor (1984-88)

b.      Guru Kaunseling di SM Seaport, Kelana Jaya, Selangor (1992)

c.       Pensyarah dan Kaunselor di Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayun Melaka (1992-1996)

d.      Pensyarah dan Kaunselor (1996-2011)

 

Kelayakan:

a.       Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (UPM), 1988-1992

(Tesis: Tret Personaliti Ekstrovert dan Introvert di kalangan pelajar sekolah menengah di Kuala Lumpur)

b.      Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling (UKM), 1997-1999

(Tesis: Perkhidmatan Kaunseling di Institut Pendidikan Guru)

c.       Falsafah Kedoktoran Bimbingan dan Kaunseling (UKM), 2010-kini

(Tesis: Pembangunan Kaunseling maya Berasaskan E-Mel)

 

Menulis Buku:

a.       Asas Kaunseling Keluarga

b.      Kemahiran Belajar

c.       Psikologi Pendidikan

d.      Bimbingan dan Kaunseling Untuk KPLI

 

Menulis Artikel:

a.       Utusan Malaysia

b.      Berita Harian (Minda Pelajar setiap selasa)

c.       Perkahwinan.com.my

d.      Kertas kerja dan jurnal

 

Pengalaman Berkaitan:

a.       Mengendalikan kursus motivasi pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia

b.      Rancangan Nur Huda di Radio Melaka (Bimbingan di Radio)

c.       Bernama News Astro 502 (27-28 Jan 2011) Kemurungan dan Histeria

d.      Ceramah tentang kemahiran kaunseling di institusi pendidikan, institusi kerajaan dan swasta. 

fallline3.gif

Bilik Teraputik Kaunseling
zendesk.jpg
Sila Klik Untuk Ke Laman Seterusnya

Kaunseling Untuk Kesejahteraan
 
Pengurus Laman
e-mel:
Laman Web:
 
019-2244676
 
ETIKA KERAHSIAAN KLIEN

Kami menggunakan etika yang telah disediakan oleh PERKAMA dan juga LEMBAGA KAUNSELOR MALAYSIA. Dalam memberikan perkhidmatan kami juga berpandukan kepada American Psychological Association untuk menjaga kerahsiaan klien.  Semua nama dan maklumat yang diberikan kepada kami tidak akan diberikan kepada pihak ketiga untuk apa-apa tujuan dan kegunaan pun.  Maklumat yang kami peroleh dari anda ialah alamat emel anda dan butiran diri serta pemasalahan yang anda hantar kepada kami. Itu sahaja. Selepas anda menghantar e-mel anda kepada kami, selepas kami memprosesnya dan sesi kita ditamatkan maka segala informasi yang disimpan akan dimusnahkan.  Kami akan memastikan hanya kaunselor anda sahaja yang melihat dan membaca emel dan pemasalahan yang anda hantar.   

 

Ahli Int. Society For Mental Health Online
ismho.gif
Klik logo untuk ke laman ISMHO

Laman Ramlan IPGM, Kampus Pendidikan Teknik, KL

Isu dan Artikel di Minda Pelajar Berita Harian

Isu Kaunseling Dewasa

Refleksi dan Cetusan Minda Ramlan Hamzah