e-Kaunseling2005

Berikan Pendapat dan Cadangan Anda
Laman Utama
Profil Kaunselor Anda
Nyatakan Pemasalahan Anda
Artikel & Pautan
FAQ (Pertanyaan)
Berikan Pendapat dan Cadangan Anda

Kami perlukan pendapat dan cadangan yang ikhlas dari anda.  Kami mengucapkan terima kasih sekiranya anda dapat mengisikan borang di bawah ini.  Kerjasama anda diharap dapat memperbaiki lagi perkhidmatan kaunseling maya terhadap klien yang memerlukan.
Sekian terima kasih.

Nama Penuh:
Alamat Emel:
Bagaimana anda tahu tentang laman web ini?
Bidang mana di dalam laman ini sangat berguna?
Secara keseluruhan adakah anda berpuas hati dengan laman ini?
Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan?
Adakah kemungkinan anda akan memperkenalkan laman ini kepada orang lain?
Pendapat dan Cadangan:
  

Kaunseling Untuk Kesejahteraan
 
Pengurus Laman
e-mel:
Laman Web:
 
019-2244676
 
ETIKA KERAHSIAAN KLIEN

Kami menggunakan etika yang telah disediakan oleh PERKAMA dan juga LEMBAGA KAUNSELOR MALAYSIA. Dalam memberikan perkhidmatan kami juga berpandukan kepada American Psychological Association untuk menjaga kerahsiaan klien.  Semua nama dan maklumat yang diberikan kepada kami tidak akan diberikan kepada pihak ketiga untuk apa-apa tujuan dan kegunaan pun.  Maklumat yang kami peroleh dari anda ialah alamat emel anda dan butiran diri serta pemasalahan yang anda hantar kepada kami. Itu sahaja. Selepas anda menghantar e-mel anda kepada kami, selepas kami memprosesnya dan sesi kita ditamatkan maka segala informasi yang disimpan akan dimusnahkan.  Kami akan memastikan hanya kaunselor anda sahaja yang melihat dan membaca emel dan pemasalahan yang anda hantar.   

 

Ahli Int. Society For Mental Health Online
ismho.gif
Klik logo untuk ke laman ISMHO

Laman Ramlan IPGM, Kampus Pendidikan Teknik, KL

Isu dan Artikel di Minda Pelajar Berita Harian

Isu Kaunseling Dewasa

Refleksi dan Cetusan Minda Ramlan Hamzah